محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام   -   فاطمیه 94

    عادل خوشرو   /   همه رو بردی کربلا الا من  -   شور

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام   -   فاطمیه 94

    عادل خوشرو   /   با دو قطره اشک روضت  -   شور

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام   -   فاطمیه 94

    عادل خوشرو   /   توی چشمامه سیلی  -   تک

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام   -   فاطمیه 94

    عادل خوشرو   /   اگه کربلا نبودم  -   شور

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام   -   فاطمیه 94

    عادل خوشرو   /   آهنگ شبهای دلم  -   شور

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام   -   فاطمیه 94

    عادل خوشرو   /   مادر چرا شکسته پهلوت  -   تک

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام   -   فاطمیه 94

    عادل خوشرو   /   کربلا منو نبردی  -   شور

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام   -   فاطمیه 94

    عادل خوشرو   /   کارت اینه داری دل منو میبری  -   تک

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام   -   فاطمیه 94

    عادل خوشرو  /  عشق منی تو مجتبی شدی که باشم حسنی

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام   -   فاطمیه 94

    عادل خوشرو   /  شب جمعه تو روضت  -   شور

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام   -   فاطمیه 94

    عادل خوشرو   /   آهنگ لبم زهرا س  -   شور

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام   -   فاطمیه 94

    عادل خوشرو   /   اسم تو افل اللغاته  -   شور

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام   -   فاطمیه 94

    عادل خوشرو   /   زندگیمو به پای عشقت  -   شور

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام   -   فاطمیه 94

    عادل خوشرو   /   باید اسمتو روسینه حک کرد  -   شور

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام   -   فاطمیه 94

    عادل خوشرو   /   سرمو میزارم پای قدم تو  -   شور

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام   -   فاطمیه 94

    ابراهیم دادوند   /   مجنون رقیه ام و به خود میبالم  -   شور

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام   -   فاطمیه 94

    ابراهیم دادوند   /   زندگی با غم تو خیلی قشنگه  -   شور

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام   -   فاطمیه 94

    ابراهیم دادوند   /   حمدالذی جعلنا  -   شور

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام   -   فاطمیه 94

    ابراهیم دادوند   /   به همین روضه به همین گریه  -   شور

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام   -   فاطمیه 94

    ابراهیم دادوند   /   بود و نبودم ذکر سجودم  -   شور

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام   -   فاطمیه 94

    ابراهیم دادوند   /   کربلای تو آرزوی دلمه  -   شور

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام   -   فاطمیه 94

    ابراهیم دادوند   /   پای سفره تو بزرگ شدم  -   شور

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام

    ولادت حضرت علی علیه السلام

    عادل خوشرو  /  عطر بوی دل انگیز سحر  -  سرود(سبک سنتی)

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین     دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام

    ولادت حضرت علی علیه السلام

    عادل خوشرو   /   امیر مایی برا همیشه  -   سرود

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین     دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام

    ولادت حضرت علی علیه السلام

    ابراهیم دادوند   /   هستی تو والی الولی -   سرود

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین     دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام

    ولادت حضرت علی علیه السلام

    ابراهیم دادوند   /   الحمدالله گداتم ، خاک پاتم  -   سرود

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت پایین     دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام

    عادل خوشرو   /   من یک نوکر قدیمی ام  -   شور

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام

    عادل خوشرو   /   عمری پای روضه ها زانو زدم  -   شور

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام

    عادل خوشرو   /   پر زده دل تا کربلا  -   شور

    پخش مستقیم از آپارات

    دانـــــلـود با کیفیت متوسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------